Hvorfor vælge privat pasningsordning?
  • I kan selv vælge, hvem der skal passe jeres guldklump – vi vælger hinanden.
  • Mulighed for at reservere plads allerede under graviditeten.
  • I får tidlig vished og sikkerhed for, hvor jeres barn skal passes – her bliver I ikke tildelt en tilfældig plads fra kommunen.
  • I får den bedste normering hos mig med kun 4 faste børn (mange private pasningsordninger og kommunale dagplejere har fem børn og dermed mindre tid til det enkelte barn).
  • Fast børnegruppe, dvs. INGEN gæstebørn, hvilket giver en rolig og forudsigelig dag – og mindre smitterisiko blandt børnene.
  • Ingen nedskæringer eller forringelser pga. økonomi.
  • Der vil være anmeldte og uanmeldte tilsyn ligesom i andre pasningstilbud.
  • Jeg er godkendt under samme vilkår som en kommunal dagplejer.
  • Der ydes søskenderabat ligesom i andre pasningstilbud.
  • Jeg vælger selv, om jeg vil gå i legestue.
Privat dagpleje i Støvring. Glade BØRN leger BEDST. Starten er vigtig - dagplejen er rigtig. Det er næsten som hjemme - ikke at forglemme :-)