Priser & betaling

Prisen for en plads er 8.300 kr. pr. måned, dvs. en egenbetaling på 2.296 kr. efter tilskud.

Der ydes tilskud til jer fra Rebild Kommune, som hver måned indsættes forud på jeres konto.
Tilskuddet for 2023 er på 6.004 kr. pr. måned.

  • Beløbet betales forud og indsættes på min konto senest sidste bankdag i måneden alle årets 12 måneder uanset ferie ved mig eller barnet.

  • Der gives naturligvis søskenderabat, hvis I har flere børn i tilbuddet.

  • Priser reguleres hvert år den 1. januar.

Privat dagpleje i Støvring. Glade BØRN leger BEDST. Starten er vigtig - dagplejen er rigtig. Det er næsten som hjemme - ikke at forglemme :-)

Opsigelsesvarsel for begge parter skal ske skriftligt: Løbende måned + 1 måned.

Vær opmærksom på at opskrivning til børnehave skal ske inden barnet fylder 2 år og 11 måneder.