Priser & betaling

Hvis du er interesseret i en plads hos mig, er du meget velkommen til at skrive og høre, hvad prisen for en plads pt er. Du får naturligvis søskenderabat, hvis du har flere børn i tilbuddet.

  • Beløbet betales forud og indsættes på min konto senest sidste bankdag i måneden alle årets 12 måneder uanset ferie ved mig eller barnet.

  • Der ydes tilskud til jer fra Rebild Kommune, som hver måned indsættes forud på jeres konto.
    Tilskuddet for 2023 er på 6.004,00 kr. pr. måned.

  • Priser reguleres hvert år den 1. januar.

Privat dagpleje i Støvring. Glade BØRN leger BEDST. Starten er vigtig - dagplejen er rigtig. Det er næsten som hjemme - ikke at forglemme :-)

Opsigelsesvarsel for begge parter skal ske skriftligt: Løbende måned + 1 måned.

Vær opmærksom på at opskrivning til børnehave skal ske inden barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Barnet kan ikke stoppe/udmeldes af pasningsordningen ved udgangen af juni måned (sidste dag den 30/6), med mindre det er pga. naturlig afgang (børnehavestart 2 år og 11 mdr.).