Priser & betaling

Når du vælger at sætte dit barn i en privat pasningsordning hos mig, sparer du en del i forhold til kommunale tilbud. Prisen er 2.064 kr. pr. måned efter tilskud (for 2020). Du får naturligvis søskenderabat, hvis du har flere børn i tilbuddet.

  • Prisen for en privat plads er 7.800 kr. pr. måned (for 2021), som betales forud og indsættes på min konto senest sidste bankdag i måneden alle årets 12 måneder uanset ferie ved mig eller barnet.

  • Der ydes tilskud til Jer fra Rebild Kommune, som hver måned indsættes forud på Jeres konto. Tilskuddet for 2021 er på 5.736,00 kr. pr. måned.

  • Priser kan reguleres den 1. januar.

Privat dagpleje i Støvring. Glade BØRN leger BEDST. Starten er vigtig - dagplejen er rigtig. Det er næsten som hjemme - ikke at forglemme :-)

Opsigelsesvarsel for begge parter skal ske skriftligt: Løbende måned + 1 måned.

Vær opmærksom på at opskrivning til børnehave skal ske inden barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Barnet kan ikke stoppe/udmeldes af pasningsordningen ved udgangen af juni måned (sidste dag den 30/6), med mindre det er pga. naturlig afgang (børnehavestart 2 år og 11 mdr.).